Co je funkční trénink?

 
Funkční trénik učí cvičence ovládat vlastní tělo ve všech rovinách pohybu. Jedná se o trénink pohybů, né svalů. Snažíme se zde zapojit co nejvíce svalových skupin najednou.  "FT" vchází ze základních pohybů běžného života a jeho cílem je zvýšení fyzické zdatnosti, mobility a schopnosti organizmu reagovat na vnější podměty. 
Prioritou "FT" je vytvoření funkčního svalového korzetu s důrazem na stabilizaci tělesného jádra ( core).  Stabilní jádro je důležité pro správné pohybové návyky a v první řadě správné držení těla.  Duležitá je proto kvalita a správnost pohybů.
Základním cvičebním prostředkem je Naše tělo ( váha, výška, těžiště aj.) Při zvládnutí vlastního těla, lze využívat ze široké škály cvičebních pomůcek - jednoruční činky, kettlebel, balanční plošiny, balóny, medicimbály, žebřík, TRX, gunex, powerbagy a mnoho dalších.
 

Proč funkční trénink?

Funkční trénink se snaží vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižšším rizikem úrazů. 
Kvalitní trénink = vyšší svalová rovnováha
              kloubní stabilita
                                                   prevence zranění pohybového aparátu
Obrovskou výhodou je rozsah pohybu ve všech jeho třech rovinách. Komplexnost cvičební jednotky spočívá v zapojení co nejvíce svalových skupin najednou. Izolované cviky ( například cvičení na strojích v posilovně) stimulují pouze svalovou skupinu nikoliv v pohyb, což je v běžném životě nepřirozené.  Tím pádem je "FT" podstatně více fyziologickým  tréninkem.